Capacitar al alumnado del Curso de Vigilantes Municipales en Cataluña en los conocimientos jurídicos y en las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo las funciones de policía que la ley atribuye a la categoría de vigilante municipal.

http://www.upf.edu/sintesi/2002/do233.htm

Article 1

-1 Aquesta Llei s’aplica a tots els cossos de policia que depenen dels municipis de Catalunya, denominats genèricament “policies locals”.
-2 Els municipis que no disposin de policia local es poden dotar de guàrdies, vigilants, agents, algutzirs o similars perquè exerceixin les funcions a què es refereix l’article 13. El conjunt d’aquest personal rep en l’àmbit de de Catalunya la denominació genèrica de “vigilants”.
-3 El servei que competeix a les policies locals ha d’ésser prestat directament per les corporacions locals respectives, que no poden constituir òrgans especials de gestió ni aprovar la concessió, l’arrendament ni cap altra forma de gestió indirecta del servei.

Article 13

Els vigilants a què es refereix l’article 1.2 poden únicament acomplir les actuacions següents:
a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.
c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

  Módulo 1. Sistema de seguridad pública
Módulo 2. Atención y asistencia sanitaria
Módulo 3. Protección y seguridad
Módulo 4. Policía administrativa y de tráfico

LLEI 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. – Portal …

portaljuridic.gencat.cat/ca/…/pjur_resultats_fitxa/?…

Ir a Article 13Els vigilants a què es refereix l’article 1.2 poden únicament acomplir les actuacions següents: a) Custodiar i vigilar béns, serveis, …

3 oct. 2002 – La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, té per objecte … 2.2 Els vigilants a què es refereix l’article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 … de personal interí en els cossos de les policies locals de Catalunya …. Article 13.

Autoprotección Integral de Personas Siseguridad: Manual de Autoprotección Integral Personas. Preguntas Frecuentes http://kcy.me/26rv2. Autoprotección Integral
El objetivo y la misión principal de la #formación del Manual de #Autoproteccion Integral para personas #MAIP http://kcy.me/26gaa La implantación integral de …

29 ago. 2015 – Manual de Autoprotección Integral de personas -MAIP.-. La violencia en el lugar de trabajo es un fenomero social de escala Naconal en …

Un comentario en “Curso de Vigilantes Municipales en Cataluña

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s